Undang Undang Farmasi Terbaru

Rating: 96% 2332


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - ESDM - Selamat datang ...

uu perlindungan konsumen undang­undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan rahmat tuhan yang maha esa

Download - Sun, 22 Feb 2015 06:58:00 GMT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2010 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Download - Wed, 25 Feb 2015 21:14:00 GMT

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ...

Kedua : Menetapkan penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) hasil Mukernas Etik Kedokteran III tahun 2001 sebagai pedoman etik bagi dokter dalam menjalankan

Download - Tue, 24 Feb 2015 09:55:00 GMT

SENARAI SEMAK PERMOHONAN (APPLICATION CHECK LIST)

kepada (to): nama pemohon / (name of applicant) no kad pengenalan/no. pasport (baru) / passport no./ic no. (new) untuk kegunaan pejabat sahaja / for office use only

Download - Tue, 24 Feb 2015 12:39:00 GMT

Page 1