Pengamalan Positif Sila Pancasila Di Era Reformasi

Rating: 100% 7094


Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap ...

Ciri Iklim Sekolah BerkesanJurnal Pendidikan 31 (2006) 3 - 19 3 Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Motivasi Pembelajaran AHMAD ZABIDI ABDUL RAZAK

Download - Wed, 04 Mar 2015 08:19:00 GMT

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2009

4. Aplikasi psikologi dalam pembangunan personel bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang memiliki nilai, etika kerja dan sikap yang positif. Ia melibatkan aktiviti

Download - Sat, 28 Feb 2015 00:46:00 GMT

PELAKSANAAN KURSUS KENEGARAAN DI BAWAH PENILAIAN TAHAP ...

Kandungan Kursus 8. Kandungan Kursus Kenegaraan adalah seperti di Lampiran A. Pihak penganjur kursus boleh mengubahsuai kandungan kursus tertakluk kepada kelulusan ...

Download - Mon, 02 Mar 2015 22:48:00 GMT

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 5 KOMPONEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Komponen utama yang diukur dalam Penilaian Tahap Kecekapan

Download - Sun, 01 Mar 2015 09:56:00 GMT

KONSEP SATU MALAYSIA DARI ASPEK PERUNDANGAN

1 Malaysia (Aspek Perundangan) 5 Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji dan hendaklah memperbaikinya secara positif. Pendekatan yang berbeza ...

Download - Sun, 01 Mar 2015 07:54:00 GMT

Page 1