Novel Terjemahan Beserta Unsur Instrinsiknya

Rating: 95% 4396


INOVASI DAN TRANSFORMASI DAKWAH JAKIM MELALUI MEDIA

4 Carta 1: Bilangan Buku Terbitan Jakim Tahun 1968 Hingga 2010 Kitab Tafsir 8. Dalam bidang tafsir, Jakim menerbitkan kitab tafsir karya asli dan terjemahan.

Download - Sun, 01 Mar 2015 09:56:00 GMT

PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN - .: School of Humanities ...

ii PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Buku Panduan Pelajar RANCANGAN PENGAJIAN SISWAZAH Student Handbook

Download - Wed, 04 Mar 2015 13:42:00 GMT

PERIBAHASA : GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Download - Thu, 05 Mar 2015 04:08:00 GMT

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Welcome to AGC's Official Portal

undang-undang malaysia versi atas talian teks cetakan semula yang kemas kini akta 332 akta hak cipta 1987 sebagaimana pada 1 julai 2012

Download - Sun, 01 Mar 2015 00:02:00 GMT

BuletinLATIHAN - Pusat Inovasi dan Produktiviti ...

UNIT LATIHAN, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 11800 PULAU PINANG TEL: 04 653 2389 FAX: 04 656 5429 JUN 2009 http: // www.usm.my/ulatihan Bil 1/2009 ISSN ...

Download - Thu, 05 Mar 2015 03:46:00 GMT

How to teach English with Technology - Journal of ...

Laborda, J. G., & Royo, T. M. (2007). Book review: How to teach English with Technology (Gavin Dudeney & Nicky Hockly). Educational Technology & Society, 10 (3), 320-324.

Download - Tue, 03 Mar 2015 08:49:00 GMT

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan ...

TERHAD TERHAD2 Panduan Penulisan Esei Ilmiah Bahasa Melayu Senarai kandungan Senarai kandungan mestilah lengkap, disusun mengikut turutan, dan menepati halaman.

Download - Sat, 28 Feb 2015 04:42:00 GMT

Page 1