Kawruh Basa Jawa Geguritan Kelas 9

Rating: 98% 1781


Babad Tanah Djawi - Biar sejarah yang bicara ...

Ing tahun 414 ana Cina aran Fa Hien, mulih saka enggoné sujarah menyang patilasané Resi Budha, ing tanah Indhu Ngarep mampir ing Tanah Jawa nganti 5 sasi.

Download - Wed, 25 Feb 2015 09:54:00 GMT

Page 1