Dongeng Kembang Wijaya Kusuma Menggunakan Bahasa Jawa

Rating: 98% 1455


Babad Tanah Djawi - Biar sejarah yang bicara ...

Ing tahun 414 ana Cina aran Fa Hien, mulih saka enggoné sujarah menyang patilasané Resi Budha, ing tanah Indhu Ngarep mampir ing Tanah Jawa nganti 5 sasi.

Download - Sun, 01 Mar 2015 15:25:00 GMT

Page 1