Cerita Rakyat Nusantara Beserta Unsur Intrinsiknya

Rating: 96% 2124


Cara Penyebaran Islam di Asia Tenggara - Maruwiah Ahmat ...

Perkahwinan Perkahwinan adalah merupakan antara faktor perkembangan Islam di Nusantara. Oleh sebab terpaksa tinggal di kawasan ini berbulan-bulan lamanya untuk ...

Download - Fri, 20 Feb 2015 08:05:00 GMT

LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN INDONESIA

Landasan Historis Pendidikan Tatang Sy.

Download - Sun, 22 Feb 2015 04:42:00 GMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT ...

undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.

Download - Mon, 23 Feb 2015 01:35:00 GMT

Page 1