Amanat Yang Terkandung Dari Cerita Putri Tujuh

Rating: 96% 5706


KEFUNGSIAN GAYA BAHASA PENGULANGAN DALAM NOVEL AL-ABRAR ...

Kefungsian Gaya Bahasa Pengulangan 93 Nahu fungsional Halliday (1985, 38–40) yang diasaskan daripada aliran Linguistik Praha telah menjelaskan bahawa fungsi ...

Download - Sat, 28 Feb 2015 09:36:00 GMT

LANDASAN YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Landasan Yuridis Pendidikan Tatang Sy. File 2010 247 menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur ...

Download - Fri, 27 Feb 2015 11:46:00 GMT

Page 1